Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 21r

Y drydedd gainc, Y bedwaredd gainc

21r

81

gẏlch ar ẏ ỽlat heb ef a|thi a ỽelẏ
ẏr holl|anhedeu a|r kẏuanhed
ual ẏ buant oreu. ac ẏna kẏuo  ̷ ̷+
di a|oruc ẏnteu ac edrẏch. a phan
edrẏch ef a|ỽelei ẏr holl ỽlat ẏn
gẏuanhed ac ẏn gẏỽeir o|ẏ holl
alauoed a|ẏ hanedeu. Pa rẏỽ ỽas  ̷+
sanaeth ẏ bu prẏderi a|riannon
ẏndaỽ heb ef. Prẏderi a uẏdei ac
ẏrd porth uẏ llẏs i am ẏ|uẏnỽgyl.
a riannon a uẏdei a|mẏnỽeireu
ẏr essẏnn ỽedẏ bẏdẏn ẏn kẏỽein
gueir am ẏ mẏnỽgẏl hitheu. ac
·uellẏ ẏ bu eu carchar. ac o ach  ̷ ̷+
aỽs ẏ carchar hỽnnỽ ẏ gelỽit ẏ
kẏuarỽẏdẏt hỽnnỽ mabinogi
mẏnỽeir a mẏnord. ac ẏ·uellẏ
ẏ teruẏna ẏ geing honn ẏma
o|r mabinogẏ.
M *ath uab mathonỽẏ oed ar+
glỽẏd ar ỽẏned. a prẏderi
uab pỽẏll oed arglỽẏd ar un can  ̷ ̷+
tref ar|ugeint ẏn|ẏ deheu. Sef
oed ẏ rei hẏnnẏ. Seith cantref dẏ+
uet. a seith morgannhỽc. a|phe+
dỽar kẏredigẏaỽn. a|thri ẏstrat
tẏỽi. ac ẏn ẏr oes honno. math  ̷ ̷
uab mathonỽẏ nẏ bẏdei uẏỽ
namẏn tra uei ẏ deudroet ẏ|mlẏc
croth morỽẏn onẏt kẏnỽrẏf rẏ  ̷+
uel a|ẏ llesteirei. Sef oed ẏn uo  ̷ ̷+
rỽẏn gẏt ac ef. goeỽin uerch pe  ̷ ̷+
bin o dol pebin ẏn aruon. a|hon  ̷ ̷+
no teccaf morỽẏn oed ẏn|ẏ hoes
o|r a|ỽẏdit ẏno. ac ẏnteu ẏg|kaer
dathẏl ẏn aruon ẏd oed ẏ ỽasta  ̷ ̷+

82

trỽẏd. ac nẏ allei gẏlchu ẏ|ỽlat
namẏn giluathỽẏ uab don o*
a* euẏd uab don o* nẏeint uei  ̷ ̷+
bon ẏ chỽaer a|r teulu gẏt ac ỽẏ
ẏ gẏlchu ẏ ỽlat drostaỽ. a|r uo  ̷ ̷+
rỽẏn oed gẏt a math ẏn ỽastat.
ac ẏnteu giluaethỽẏ uab don
a dodes ẏ urẏt ar ẏ uorỽẏn a|
charu hẏt na ỽẏdat beth a|ỽnaẏ
ẏmdanei. ac nachaf ẏ|liỽ a|ẏ ỽed
a|ẏ ansaỽd ẏn atueilaỽ o|ẏ charẏ+
at hẏt nat oed haỽd ẏ adnabot.
Sef a*|ỽnaeth guẏdẏon ẏ uraỽd
sẏnnẏeit dẏdgỽeith arnaỽ ẏn
graf. a ỽas heb ef pa deryỽ ẏtti.
Pa·ham heb ẏnteu. beth a|ỽelẏ
di arnaf i. gỽelaf arnat heb ef
colli dẏ brẏt a|th liỽ a pha derẏỽ
ẏ ti. arglỽẏd uraỽt heb ef ẏr
hẏnn a|derẏỽ ẏmi nẏ frỽẏtha
ẏmi ẏ adef ẏ neb. beth ẏỽ hẏn+
nẏ eneit heb ef. Ti a|ỽdost heb
ẏnteu kẏnedẏf math uab ma  ̷+
thonỽẏ ba hustẏng bẏnnac ẏr
|uẏchanet o|r a uo ẏ·rỽng dẏnn+
ẏon o|r ẏ kẏuarfo ẏ|guẏnt ac ef.
ef a|ẏ guẏbẏd. Je heb·ẏ guẏdẏon
taỽ di bellach. mi a|ỽnn dẏ uedỽl
di caru goeỽin ẏd ỽẏt ti. Sef
a|ỽnaeth ẏnteu ẏna pan ỽẏbu
ef adnabot o|ẏ uraỽt ẏ uedỽl.
dodi ucheneit dromhaf ẏn|ẏ bẏt.
Taỽ eneit a|th ucheneidaỽ heb
ef. nẏt o hẏnnẏ ẏ goruẏdir. Min+
heu a baraf heb ef canẏ ellir
heb hẏnnẏ dẏgẏuori gỽẏned

 

The text Y bedwaredd gainc starts on Column 81 line 20.