Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 48v

Breuddwyd Macsen, Cyfranc Lludd a Llefelys

48v

191

ac ẏ lladassant eu gỽẏr oll. ac
 gadassant ẏ|gỽraged ẏn uẏỽ.
ac vellẏ ẏ buant hẏnẏ ẏttoed
|gỽeisson ieueinc a dathoed
ẏgẏt ac ỽynt ẏn wẏr llỽẏdon rac
hẏt ẏ buassẏnt ẏn|ẏ gỽerescẏn
hỽnnỽ. ac ẏna ẏ dẏwaỽt kẏnan
ỽrth adeon ẏ vraỽt. beth a vẏn  ̷ ̷+
nẏ ti heb ef ae trigẏaỽ ẏn|ẏ wlat
hon. ae mẏnet ẏ|r wlat ẏd ha  ̷ ̷+
nỽẏt ohonei. Sef ẏ kauas ẏn
ẏ gẏghor mẏnet ẏ wlat a llawer
·gẏt ac ef. ac ẏno ẏ|trigẏỽẏs
kẏnan. a|rann arall ẏ|bressỽẏlaỽ.
ac ẏ kaỽssant ẏn eu kẏghor llad
tauodeu ẏ|gỽraged rac llẏgru
eu ieith. ac o achaỽs tewi o|r gỽ+
raged ac eu ieith. a dẏwedut
o|r gỽẏr; ẏ|gelwit gwẏr llẏdaỽ
brẏtanẏeit. ac odẏna ẏ doeth
ẏn vẏnẏch o ẏnẏs prẏdein. ac
etwa ẏ daỽ ẏr ieith honno. a|r
chwedẏl hon a elwir; breudỽẏt
maxen wledic amheraỽdẏr
rufein. ac ẏma ẏ|mae teruẏn
arnaỽ. ~ ~ ~
Y * Beli uaỽr vab manogan ẏ bu
tri meib. llud. a|chaswallaỽn.
a|nẏnhẏaỽ. a|herwẏd ẏ kẏ+
uarỽẏdẏt. petwerẏd mab idaỽ uu
lleuelis. a gỽedẏ marỽ beli a|dẏgỽ+
ẏdaỽ teẏrnas ẏnẏs prẏdein ẏn
llaỽ llud. ẏ vab ẏr hẏnaf. a|e llẏwẏ+
aỽ o lud hi ẏn llỽẏdẏanhus. Ef
a|atnewẏdỽẏs muroed llundein
o|anriuedic tẏroed a|e damgẏlch  ̷+
ẏnỽẏs. a gỽedẏ hẏnnẏ a|orchẏm  ̷ ̷+

192

ẏnnỽẏs ẏ|r kiỽtatỽwẏr adeilat tei
ẏndi megẏs na bei ẏn||teẏrnasso  ̷+
ed na|thei kẏmrẏt ac a|uei ẏndi.
ac ẏgẏt a hẏnny ẏmladỽr da|oed.
a hael ac ehalaeth ẏ|rodi bỽẏt a|di  ̷+
aỽt ẏ paỽb o|r a|e keissei. a|chẏt bei
lawer idaỽ geẏrẏd a|dinassoed;
hon a|garei ẏn uỽẏ no|r vn. ac ẏn
honno ẏ pressỽẏlei ẏ ran uỽẏhaf
o|r ulỽẏdẏn. ac ỽrth hẏnnẏ ẏ gel  ̷+
wit hi kaer lud. ac o|r diwed kaer
lundein. a gỽedẏ dẏuot estraỽn
genedẏl idi ẏ|gelwit hi lundein
neu ẏnteu lỽndrẏs. Mỽẏhaf o|e
vrodẏr ẏ karei lud ẏ|lleuelẏs. ka+
nẏs gỽr prud a|doeth oed. a|gỽedẏ
clẏbot rẏ|uarỽ brenhin freinc heb
adaỽ etiued namẏn vn verch.
ac adaỽ ẏ kẏfoeth ẏn llaỽ honno.
ef a|doeth at lud ẏ vraỽt ẏ|erchi
kẏghor a nerth idaỽ. ac nẏt mỽẏ
ẏr lles idaỽ ef. namẏn ẏr keissaỽ
achwanegu anrẏded ac urdas a
theilẏgdaỽt ẏ eu kenedẏl o gallei
vẏnet ẏ|teẏrnas ffreinc ẏ erchi ẏ
vorỽẏn honno ẏn wreic idaỽ. ac
ẏn ẏ lle. ẏ vraỽt a|gẏtsẏnhẏỽẏs
ac ef. ac a|uu da ganthaỽ ẏ|gẏghor
ar hẏnnẏ. ac ẏn ẏ lle paratoi llog+
eu ac eu llanỽ o varchogẏon ar+
uaỽc. a|chẏchwẏn parth a|freinc.
ac ẏn|ẏ lle gỽedẏ eu discẏnnu;
anuon kennadeu a|orugant ẏ ve+
negi ẏ wẏrda ffreinc ẏstẏr ẏ ne+
ges ẏ dothoed o|e|cheissaỽ. ac o gẏt+
gẏghor gỽẏrda ffreinc a|e thẏwẏs  ̷+
sogẏon ẏ rodet ẏ vorỽẏn ẏ|leuelis
a|choron ẏ teẏrnas gẏt a|hi. a|gỽe+
dẏ hẏnny ef a|lẏỽẏwẏs ẏ kẏfoeth
ẏn prud ac ẏn doeth ac ẏn detwẏd

 

The text Cyfranc Lludd a Llefelys starts on Column 191 line 30.