Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 61r

Diarhebion, Sant Awstin am dewder y ddaear, Hyn a ddywedodd yr Enaid

61r

345

weith. Nẏ chret eidic ẏr a dek  ̷+
er. Nẏ cherir newẏnuan. Nẏt
llei gẏrch dẏn ẏ leith no|e gẏ  ̷+
uaruws. Nẏ cheif rẏuodawc
rẏ barch. Nẏt reit ẏ detwẏd
namẏn ẏ|eni. Nẏ chỽẏn ẏr ẏeir
vot ẏ gỽallch ẏn glaf. Nẏt chỽa  ̷+
re a|uo erchẏll. Nẏt ẏ|mwẏs
a wnel gwarth. Nẏt ẏstẏn
llaỽ nẏ|s rẏbuch kalon. Na vit
drẏcwreic dẏgẏfrin. Nẏt oes
drẏcwr namẏn drẏcwreic. Nẏt
drẏc·arglỽẏd namẏn drẏc·was.
Nẏ cheif chỽedẏl nẏt el o|e dẏ.
Nẏ llud amreint faỽt. Nẏt
reit pedi ẏn llẏs arglỽẏd. Nẏ  ̷
bẏd ocheneit heb ẏ deigẏr. Nẏt
kẏweithas heb vrawt. Nẏ ỽna  ̷
ẏ drẏỽ ẏ nẏth ẏn llosgỽrn ẏ|gath.
Nẏ thẏr llestẏr kẏnẏ bo llaỽn.
Nẏ bẏd mẏssoglaỽc maen o
vẏnẏch trauot. Nẏ chel grud
kẏstud kalon. Odit da diwara+
fun. O pob trỽm trẏmaf hene  ̷+
int. O mẏnnẏ vot ẏn ẏ·ẏrchgi
ti a neidẏ neit a vo mỽẏ. Oet
a rẏd attep. Oer ẏỽ isgell ẏr
alanas. Onẏ che gẏnnin dỽc
vress·ẏch; pan dẏwẏsso ẏr en  ̷+
deric ẏ breid nẏ bẏd da ẏr ẏs  ̷+
grẏbẏl ẏ dẏd hỽnnỽ. pob en  ̷+
wir diuenwir ẏ blant. Pen
karỽ ar ẏsgẏuarnoc. Pan dẏ  ̷+
wẏsso ẏ dall ẏ gilẏd ell deu
ẏ digỽẏdant ẏn  pỽll. Rẏ|gas
rẏ|welir. Ran druan  ran drae  ̷+
an. Reit ỽrth amwyll pwẏll
baraỽt. Rẏỽ ẏ vab ẏr ẏsgrch*

346

lamu. Sẏmudaỽ atneu rac
drỽc. Seith mlẏned ẏ bẏdir
ẏn darogan delli kẏn no|e
dẏuot. Ysgrẏbẏl dirieit ar
eithaf. Sẏrthit march ẏ|ar
ẏ betwarkarn. Tra nẏ mynno
duỽ nẏ lỽẏd. Tec tan pob tẏ  ̷+
mp. Trech ammot no gỽir
Delor a|dỽc drỽc o|e nẏth.
Talaỽd a ueichiaỽd. Tauot
a dẏrr asgỽrn. Trech annẏan
noc a·dẏsc. Vn llẏgeidiaỽc a
vẏd brenhin ẏ|gwlat ẏ deillion.
Vn kam diogi a wna deu neu
dri. Vn arfet a uac ẏ gant.
Vcher|daw gan drẏckin.
Seint awstin a|dẏwaỽt hẏn
*Megẏs ẏ dẏỽeit [ ẏn wir
seint awstin; teỽder ẏ|daear
ẏỽ. vn vil ar dec o villtiroed
ac vnuet ran ar dec milltir
vchder ẏ furuauen ẏỽ gan
gerdet beunẏd o dẏn deuge+
in milltir ẏn ẏ iỽrnei; ỽẏth
mil o wlẏnẏded ac ỽẏth gan
mlẏned haeach ẏ bydei ẏn
kerdet. ỻyma a dẏuaỽt ẏr
*Ef a uu veu.  [ eneit.
mae ẏn veu. Mi a|e kolleis
d|ẏs ẏ|m poeni. [ Mi a dreu+
leis. Mi a rodeis. Mi a getw+
isMi a neckeis[ a dreuleis
ef a uu veu. a rodeis ẏ mae
ẏn veu. a getweis mi a|e
kolleis. am a nekeeis ẏd
ẏs ẏ|m poeni. ỻẏma eglẏn+
nẏon dẏdbraỽt bellach.

 

The text Sant Awstin am dewder y ddaear starts on Column 346 line 18.

The text Hyn a ddywedodd yr Enaid starts on Column 346 line 28.