Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 10r

Elen a'r Grog, Ystoria Bilatus

10r

yn eglurach no lleuer yr heul. Ac yn y lle yd ymdangossant y kethri heyrn hynny a uuessynt
yn|traet yr arglwyd yn llathru o|r daear mal eur. Ac yna y dywed y bobyl. yr awr honn
yd atwaenwn ni yr hwn y credwn idaw. Ac wynteu a|e kymerawssant* wy yn anrydedus. ac
a|e dugant yn enrydedus y elen. a hitheu ar tal y deulin a|e hadoles wy. a medylyaw a|oruc
hitheu yn gyflawn o doethineb. a diruawr wybot pa beth a wneley onadunt wy. Ac gwedy
medylyaw o·honei. ac ymgeissaw ac ereill a wyppey iawn. yr yspryt glan a anuones yndi
y ryw synwyr hwnn y dywedut onadunt yr hyn a vanagessei y prophwydi kynno llawer
o amseroed. a chenedloed. Ac yna galw attei gwr ffydlawn dysgedic. ac a|oed arbennic
gan lawer mal y tystyn. a hynn a dywat wrthi. Cadw orchymyneu y brenin. a llauurya
enrhyded brenhinawl. kymer yr hoelyon hynn. a gwna onadunt trostreu yn ffrwynn
march y brenin. a rei hynn a vydant arueu ny aller gwrthwynebu udunt. kanys oho+
nunt y byd budugolyaeth y brenin. a thagneued y ryuel. ger llaw geir prophwyt a dywat.
A|r dyd hwnn peth a|uo ar ffrwyn y march a|elwir sant yr arglwyd.XXVIIA gwedy cwplau o|r
wynvydedic elen pob peth o|e neges yg|kaerusalem. gn ymdiret yn ffyd iessu grist. y peris
ymlit yr ydeon o gylch caerusalem ar ny chrettynt. ac eu deol o wlat iudea. A chymeint
vu santeirwyd genriacus esgob ac y ffoynt y dieuyl o|r lle y bynt trwy y wedi ef. ac heuyt
yd iachaei pob ryw gleuyt o|r a|vei ar dynyon. A|r wynvydedic elen a|rodes llawer o rodyon
y|r esgob santeid hwnnw. ac a|e hedewis yn|y tagneued. gan rody gorchymyn llawer o wyr
a gwraged a gerint* grist. y anrydedu cof y dyd yr hwn y caffat y kyssegredic groc trydydyd
wedy calan mei. Pwy bynnac a anrydedo y groc a vydant gyurannawc ygyt a meir vam
duw. yn yr oessoed tragywydawl.
*YN yr amsser gynt yd oed vrenin. eres y eno. a fu achaus knautaul a moruyn a| oed y
heno pila. ac oed verch y velynnyd a| oed y eno atus. Ac o honno y bu vab y| r brenyn.
a| e vam a gyuanssodes eno y mab o| e heno e| hun. ac o eno y that. ac a dodes arnav pilatus.
Ac wedy vot yn teir bluyd ef. yd anuones pila ef ar y brenyn y tat. Ac yna yd| oed mab ar+
all y| r brenin o| r vrenhines. a| oed o gyuoet hayach a ffilatus. Ac wedy eu dyuot ell y·gyt.
yd oed eu dosparth ell deu amrysson yn vynych o daflu a bwrw maen. a chaentach o bop un
ohonunt a| e gilyd. Ac eissoes val yd| oed vonedigach y mab deduawl no| r mab aneduawl.
o| r ragor hwnnw yd| oed wychach ynteu ym| pob gware. Ac o hynny yd|whwydwys pilatus o gy+
ghoruynt vrth y vraut. a than gel y lladaud y vraut. A phan doeth hynny at y brenhin.
dolur vu gantav. a guedy hynny galw y gygor a| unaeth attav y ofuyn pa| peth a| uneley
am y llofrud yskymun hwnnw. paub onadunt a annogynt y dienydyav. Ac eissoes y| medy+
lyuys y brenin nat oed da deudyblygu wenwired o| r un. namyn y anuon y|gwystyl dros teir+
get a dylyei wyr rufuein idaw bop bluyd. canys da oed cantaw dianc y vab heb y dienydyav.
a| e rydhau heuyt o| r teyrnget. A| r un amsser hwnnw yd| oed vab y brenhin ffreinc y guyst+
yl dros teyrnget gan wyr rufuein. A guedy ymgetemeissav ohonunt y gwelas pilatus
ragoreu hwnnw yn| y dedefueu yn vwy noc ef. o annoc kyghoruynt heuyt y lladawd
hwnnw. A gwedy medylyav o wyr rufein pa beth a vnelynt ymdanaw. y dyuedassant. os
hwnn heb wynt a adawn yn vyo guedy llad y vraut ohonnaw. a llad wmab brenhin ffr+
einc. ef a allei vot yn gryno y|gyoed gwir rufein anafev. canys
dihenyd ry| haeduys. anvonun ef ynys bont yn vraudyr. ar y bobyl ny diodefyssynt
braudyr arnunt eiroet. Ac vn o deu peth a derbit y euo. ae ef a warhao y bobyl wyllt
honno. ae ynteu a dienydyer yn haededic. Ac yna yd anuonet pilatus at y genedyl dyual
a ledyssint eiroed eu braudyr. Ac ynteu a adnabu a| oed yn| y erbyn. ac yn ystrywys dygy+
mot ac wynt a| wnaeth. a chadw y vuched yn eu plith. a| r genedyl enwir honno a darystyg+
wys. wytheu o vygytheu. weitheu ereill o dadoluyn yn hygar. weitheu o boen. weitheu

 

The text Ystoria Bilatus starts on line 22.