Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 119r

Ystoria Bown de Hamtwn

119r

239

*  N* hamtỽn yd oed iarll
  a|elỽid Giỽn ac aruer a|ỽn  ̷ ̷+
aeth na vynhei wreic yn y ieu  ̷ ̷+
eingtid. a|gwedy hynny pann
ymdreiglaỽd parth a|heneint y
gwregkahaỽd. Sef gwreic a vyn  ̷ ̷+
naỽd gwreic ieuank tu draỽ y
vor. a honno a|oyd yn karu gỽr
ieuank arderchaỽc a oed amher  ̷ ̷+
aỽdyr yn yr almayn. ac eissoes
yn|y kyfamser hỽnnỽ y kauas
hi veichogi o racdywededic giỽn
y gỽr priaỽd. a|ffann ry|dyuu am  ̷ ̷+
ser mab a|anet a elỽid boỽn. a|r
mab hỽnnỽ a rodet ar vaeth ar
varchaỽc kyuoethaỽc a elỽit saba  ̷ ̷+
oth. a gỽelet o|r ialles y iarll yn
llithraỽ y amdrymder heneint
y drymygu a|y yscaylussyaỽ o ga  ̷ ̷+
ryat y racdywededic amheraỽdyr
ieuanc. ac ystrywyaỽ a wnaeth
pa vod y gallei gỽplau y serch  ̷ ̷+
aỽl damunedic ywyllus ymdanaỽ.
Sef y mod y ystyryaỽd dyuyn  ̷ ̷+
nu kennat at yr amheraỽdyr
ac erchi idaỽ dyuot yn oet dyd
teruynedic y fforest ynyal a|oed
yn y iarllaeth giỽn yn gyuagos
y|r kastell yd oedynt yn pressỽy  ̷ ̷+
lyaỽ yndaỽ a niuer maỽr o varch  ̷ ̷+
ogyon aruaỽc gyt ac ef. ac ym  ̷ ̷+
dirgelu yno a dywedut y parei
hitheu y|r iarll vynet yn oet
y dyd hỽnnỽ a niuer yskyuala

240

gyt ac ef heb arueu megys y
gallei llad y iarll. a|chyflenwi eu
damunedic serch o hynny allan.
ac uuudhau a oruc yr amheraỽdyr
y hynny oll. a|ffan gigleu y iarlles
hynny. sef a wnaeth hitheu kym  ̷ ̷+
ryt arnei y bot yn glaf o orthrỽm
heint a dywedut na bydei vyỽ
ony damweinei idi gaffel y chỽant
o gic baed koet a oed yn y fforest
racdywededic. ac yn oet y dyd ẏ
gỽydat hi vot yr amheraỽdyr
yn ymdirgelu yn y fforest honno
annoc a|wnaeth hitheu y|r iarll
vynet y hela y baed koet.

 

The text Ystoria Bown de Hamtwn starts on Column 239 line 1.