Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 21v

Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw, Buchedd Catrin

21v

trwy ediuarwch a chyffes lan gwediet ar duw y gaffel y trugared. yn lle y digriuwch a gy+
merth yn|y bechawt. poenet dyn y gorff trwy ympryt. a phererindodeu. a gweithredoed gobrw+
yus. ac o o|achaws na wyr dyn vot yn gymeredic gan duw y wedi neu y weithret. roded
gardadeu* o|e da pressennawl er enryded duw ac er gwediaw drostaw. Pummet rinwed yw ag+
gennu. sef yw hynny. dodi olew kyssegredic ar dyn y|mywn cleuyt periglus. yd aggennit
dyn trwy leindit buched. madeuedic vyd idaw y holl bechodeu madeuawl. a|r neill beth a
dywedir y damweinaw idaw. ae y dyuryssyaw y agheu. ae caffel iechyt ar vyrr o amsser. a dyn
a dyly aggennu y gynifer gweith y dygwytho y|mywn cleuyt periglus.VII. Hwechet rinwed yw
urdeu kyssegredic. sef yw hwnnw. teilygdawt. a medyant y wassannaethu rinwedeu yr eglw+
ys. Seithuet rinwed yw priodas. a honno a wnaethpwyt yr dibechu kyt cnawt rwg gwr
a gwreic yr ennill plant. Gwedy gwyppo dyn nerth+
oed a grymyant rinwedeu yr eglwys. ac aruer onadunt drwy berffeithrwyd. dylyedus
yw idaw wybod seith weithret y trugared. a|e gwneuthur yr gobrwyaw idaw ogonyant
yn y nef. Sef ynt y gweithredoed hynny. Rodi bwyt y newynawc. Diawt y sychedic. Llet+
ty y bellynnic. Dillat y noeth. Gouwyaw claf. Rydhau carcharawr. Cladu y marw.
Ar ny allo gwneuthur y seith weithret hynny yn gorfforawl. Kyghor yw idaw y gan y se+
int gwneuthur y pymp weithret hynn yn ysprydawl. Kyghori annoeth. a|e lessau. a ch+
ospi enwir er y dysgu. a phob trist galarus y didanu. Kyt·doluryaw a gwan drwy y garu.
a thros pob aghyfyeithus gwediaw duw y trugarhau.
*Argluydi guerendeuch a dyelluch yr hynn a dyỽedir yỽch o| r wyry vendigeit a elỽir
katrin. Merch y vrenhin constantinobyl. Alexandyr y gelỽir yn llatin. Jeuang y dechre+
uaỽd wassannaethu duỽ. nyt amgen yn oet deunaỽ mlỽyd. pan vuudhaaud hi y gỽassa+
naeth duỽ ac ymrodes idaỽ o| e morỽynndaut. Jn alexandria yd oed brenhin a gassaey
ar seint yn vaur. Maxen y eno. a gauas emelltith duỽ. a| r cristonogyon. A| r gỽr drỽc hỽnỽ
a duc llauer y agheu o| r cristonogyon. Yn yr amser hỽnnỽ ef a ỽnaeth gỽled vaur. ac a or+
chymynnaud y baup o| e wlat dyuot yno. y arberthu o| e dyỽ ef. ac ar ny deley y rodit yg
karchar. Y rei kyuoethauc a doethant yno ac anregyon maur gantunt. A| r rei tlaut
a doethant yno ac anreccassant y brenhin herỽyd eu galu. Yn y wlat honno yd oed vorỽyn
a ewlit. katrin. yr honn ny doey o| e wassannaeth ef. nac y ỽneuthur aberth o| e duỽ ef. Yntev
a orchymynaud heb ohir duyn y vorỽyn attaỽ. ac ỽynt a| e dugant. A| r gỽr drỽc hỽnnỽ
a edrychaỽd arney. ac a dyỽat vrth y vorỽynn. A vorỽyn dec heb ef y boy y credy dy.
Mi a orchymynnaf itt credu y| m duỽ. i. Ac ony chredy di megys y credaf. i. Mynn y ffyd
a dylyyaf. i. y apolin. ac y teruagaunt vchel. mi a baraf dy diuetha heb ohir. a throgy
yn vchel mal lleidyr. neu dy dodi yg karchar katarnn hyt na elych welet na thraet
na| th ddỽyllaỽ. os y iessu y credy. Mi a gredaf heb·yr hi y vab meir. yr hỽnn a rodes y| m
eneit. a byỽyt. a synnỽyr. a nerth. a grym. y hỽnnỽ y credaf. i. ac anrydedaf.
y ac yndaỽ ef y mae vy gobeith. Vy corchff. i. ty a elle y lad. Mi a gredaf idaỽ ef o| m
callonn yn gwbyl. yr arglỽyd a dichaun llath yr eneit a| r corff. Maxen a littyaud
yn vaur pan dyỽat hi o duỽ. Ac yna y gelwis ef attaỽ rei o| e wassannaethỽyr. ac
erchi vdunt dodi katrin yg karchar. a| r vorỽyn a garcharỽyt. Eissoes duỽ a rodes
trugared idi o ryỽ oleuat. hyt pan yttoed yr eol oll yn oleu. Yr egylyon a doeth+
ant attei. a ryỽ leỽenyd a ỽnaethant y| r vorỽyn hyt nat oes dyn yn y byt a a+
lley y dyỽedut. na challon y vedylyaỽ. nac yscolheic y esgriuenu. A dyỽedut ỽrthi.
Morỽynn duỽ nac ovynna di. namyn cret yn gatarnn. y mae dy le ỽedy arlỽyaỽ
rac bronn duỽ. ac yno y dodir coron am dy benn di. Maxen a elỽis y ỽyr attaỽ.
ac a ovynnaỽt kyghor vdunt. pa dylỽ y galley ef troy medỽl y vorỽyn y ỽr+
th duỽ. ac gỽassannaethu y duỽ ef. apolyn. Y gyghorwyr a ef a erchis idaỽ anvon
heb ohir yn ol yr athraỽon goreu o| e wlat. o dilechtit. ac o ystronomy megys y gellynt

 

The text Buchedd Catrin starts on line 20.