Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 23v

Buchedd Fargred

23v

*I.Y Wenvydediccaf Vargret
a oed verch y Teudos gwr oed hwnnw breinhyaul yn y kyuyamsser hwnnw eithyr y vot yn
diwyll ac yn adoli geudywyeu. Ac nyt oed verch idaw namyn Margret e| hunan; ffydlaun
oed hi hagen a chyfulaun o| r Yspryt Glan. Guedy y geni hi yn y lle yd anuonet y dinas ger
llaw Anthiomal ar deudec gyrua march odyno. o| e dyscu. A guedy marw y mam hy y mam+
aeth hitheu a| e magaud yn vannolach ac yn diwyttyach no chynt. Ffurueid hagen oed
hi a thec iaun ac y wir Duw y credei ac ydaw ef yn wastat y guediey. Ac o achaws
hynny cas oed gan y that a charredic oed gan Iessu Grist. A phann oed hi deudeg| mlw+
yd yn ty y mamaeth lle yd oed digrif genthi trigyaw clybot a wnnaeth hi gwrolyaeth
y seint ac eu budugolyaeth yn erbynn angret a meint a ordineuuyt o waet y seint
yn y kyuyamsser hwnnw yr caryat duw ac am eno Iessu Grist. Hitheu bellach
yn llaun o| r Yspryt Glan a ymrodes o gwbyl y Duw y gwr a| e hamdiffynnawd ac a rod+
es rat idi y gadw y gwyrdaut a| e diweirdeb megys y roddes y| r holl werydonn. A c+
hynn bei hi tec a channeit a bonhedic kynn vfydet yd aey hi hyt na wrthwynnebey
hi cadw deueit y mamaeth gyt a morwynnon ereill.II. Ac yn yr amsser hwnnw y damwei+
nawd dyuot Oliver pennyadur y gwlat y| r Asya y dinas Antiochie. Achaws hagen
y hynt oed keissyaw methlu Cristonogyon ac eu dwyn yn angkret. A pheri y paub
a wnnaey y fford y kerddey o vrenhinaeth y arall adoli y eu dwyeu ef a thremygu Ies+
su Grist a phy le bynnac y clywey ef vot Cristaun o| r lle y gorchymynney ef a chadwy+
neu heyrrnn eu rwymyaw. A chyt ac y kigleu ef ac y gwelas ef Vargret santes
yn cadw deueit y mamaeth y chwennychaud ef hi ac y dywat wrth y wassanaethw+
yr ef Ewch ym ar vrys ac ymaeuelwch a| r vorwynn racco a gouynnwch idi a| e ryd.
Ac os ryd hi mi a| e kymeraf hi yn wreic ym. Os caeth hitheu mi a rodaf werth drosti
a hi a vyd gorderch ym a da vyd idi hi y| m llys o achaus y theguch. A guedy y dala hi
o| r marchogyon a anvonnassey y pennadur hwnnw y dechreuis gogonedus Vargret
galw ar Iessu Crist a dywedut val hynn Trugarha wrthyf Argluyd trugarha a chyt
a dynyon enwir n| at distryv vym muched na| m ene+
it na cholli vym muched ygyt a gwyr creulaun. Par ym Argluyd Iessu Grist digrif+
hav ynot ti a| th uoli. N| at wy Argluyd vy marnv na barnu vy eneit y boen ac na
at lygru vyg kret na| e buttrav truy bechaut vyg korff ac na at y enwir dybryduch
ac y anoethineb kythreul symut y synnwyr a| r gret a rodeist ym namyn dyro attaf
agel y| m llywaw ac y| m dyscu y wrtheb yn diuugwl obeithlaun canys kyffelyp wyf|i
y dauat ym| plith bleideu llyma vi vegys sperwan neu vchedyd kyfrwg crauagheu
hebauc. Tebic wyf|i y vrithyll neu byscodyn wedy dygywydau y|mywn rwyt. Canhorth+
wy vi Argluyd guaret arnaf vy Argluyd; nac adaw vi Argluyd yn dwylaw pechadur+
yeit.III. A chyt ac y kigleu y marchogyon hynny a anvonnyssit at Vargret y doethineb a| e
hymadrodyonn ymhoelut a orugant at eu harglwyd a menegi idaw y hamadrodyon.
Nyt oes heb vy ar y vorwyn a welsam ny ofyn dy allu di cany wassanaetha hi ac
nyt vfydhaa y| th dwyweu di namyn Duw hollgyuoethauc a adola hi ac Iessu Grist y
pregetha y gwr a groges yr Ideon. A chyt ac y kigleu Oliver y geiryeu hynny
llittyaw a oruc a symut lliv y deuryd. Ac erchi a wnnaeth ef y dwyn hi ger y
vronn ef. Ac gwedy gossot y vorwynn rac y vronn ef yntev a dywat wrthi hi
O ba genedyl pan wyt tti Dattcan ym a wyt ryd. A bonnhedic Margret
a wrthebaud yna. Ryd wyf|i a Christonoges wyf. Yr vcheluaer a dywat
yna. Pwy dy eno ti A gwrtheb a wnaeth hi Margret y| m gelwir. Ac ynteu a dy+
wat Pa gret yssyd gennyt ti A pha duw y credy di yndaw Margret a wrtheb+
awd Mi a gredaf y Duw hollgyfuoethauc ac yn Iessu Grist y vab ef
yn Harglwyd ny y gwr a gettwis vy gwyrdaut hyt hynn a minheu yn dyu+
agyl dihalauc. Os gwir hynny Crist a wediy ti ac arnaw y gelwy wrth dy

 

The text Buchedd Fargred starts on line 1.