Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 66r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

66r

31

T *Vrpin archescob rem  ̷+
ys o|rat duỽ a gỽast+
at getymdeith. char  ̷ ̷+
lymaen amheraỽdyr yn an  ̷+
uon annerch y leoprant deacon
y|graỽndỽfyr. Canys adoly  ̷ ̷+
geist|i y mi y|diỽed hỽnn a|fu
yn bieu yn glaf o greitheu
vyg|gỽelioed. yscriuennv yt
pa delỽ y|rydhaỽd y clotuor  ̷ ̷+
usaf charlymaen daear yr
yspaen a|r galis o|vedyant y
sarasinnyeit. a|r gỽeithredo+
ed enrydedusa|r budugolya+
ethu molyannusa edrycheis
i. a|m llygeit idaỽ ef. a sara+
cinneit yr yspaen an kerdet
pedeir blyned ar|dec y·gyt ac
ef y|r yspaen. a|r galis a|r lluo  ̷+
ed genhym. ny phedrusaf|i y
yscriuennv a|anuon y|ch|bro+
doryaeth chỽi. A chany allaỽd
ych aỽdurdaỽt chỽi val y hys+
criuennasaỽch attaf caffel
cỽbyl o|weithredoed y brenhin
yn|yr yspaen yg|koronic bren+
hinaỽl seint ynys. Ac ỽrth
hynny dyallet ych|synnỽyr
chỽi yni adaỽ o aỽdur y|llyf+
yr hwnnỽ hynny ae rac blin+
der y|yscriuennv y|gỽeithre+
doed maỽr hynny ae nat yt  ̷+
toed yntev ygyt a ni yn|yr|ys+
paen. ac nac ys|gỽybu. Ac
eissoes nyt anuuna y|llyf+
yr hỽnn a|hỽnnỽ yn dim.

32

buchedoccaa a grymhaa val
y ragho bod y duỽ. ~ ~ ~
P Ann ỽasgarỽyt yr ebe+
styl. a disgyblon yr arglỽ+
yd y|bedryuannoed byt
y bregethu. rth hynny y go+
gonedussaf ebostol iago. a dy+
ỽedir y bregethu yn gyntaf
yn|y galis. A gỽedy lad yntev
o erot greulaỽn. yn|y diỽed
y|doeth o gaerusalem tros vor
disgyblon ereill y bregethu
y|r galis. Ac ỽyntev y galise+
it odyna yny gobrynei eu pe+
chodeu a ymadaỽssant ac cret
hyt yn oes charlymaen am+
heraỽdyr rufein. a freinc. a|thi+
estyr. a chenedloed ereill. ac
a ymchỽoelassant drachefyn
y eu hagret. A gỽedy goreskyn
o charlymaen o|e nerth a|e allv
pedryuannoed y byt. ac amry+
uaelon teyrnnassoed. nyt am+
gen. lloygyr. a freinc. a|r al+
maen. a|baicar. a lotarins. a  ̷ ̷
bỽrgỽin. a|r eidal. a bryttaen.
ac anneiryf teyrnnassoed e+
reill. a dinasoed o|r mor pỽy
gilyd. ac o|gedernyt dỽyaỽl
eu gestỽg. ac eu dỽyn o laỽ
saracinnyeit. ac eu gestỽg y
gristynogaeth o|e bendeuigya+
eth ef. a gỽedy yr vlinaỽ o ỽrth+
rỽm lauur yd aruaethỽys
gorffỽys o hynny allan. ac
nat elei y|mrỽydrev. ac ar

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on Column 31 line 1.