Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 91r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

91r

127

P *Ann yttoed charlys
yg|gỽylua y sulgỽyn
yn seint dynys ynn
gỽiscaỽ coron y|vren+
hinyaeth am|y benn
ac yn gỽiscaỽ cledyf y|teyrnnas
am|y ystlys ar ỽarthaf y gỽiscoed
maỽrỽeirthaỽc. a|r berson bren+
hinaỽl. a|r ansaỽd vrenhineid.
a deckeynt. ac a|hoffynt yr ad  ̷ ̷+
urnn odieithyr. Ac ar hynny
y brenhin arderchaỽc a|dyỽat
ỽrth y ỽreic yr honn y credei ef
rybuchaỽ ohonei. a|damunaỽ i+
daỽ y vot ymlaen neb yn yr an+
saỽd honno. vyg|karrediccaf
heb ef a ỽeleist. nev a glyỽeist|i
neb vn derchauedic ar lyỽodra+
eth teyrnnas mor ỽedus cledyf
ar y ystlys a|r meu. i. kynn|vone+
digeidet y damgylchyno cornn*
ygkylch y benn a|r mev. i. A|hi+
thev gan edrych yn|y chylch a
attebaỽd yn|ry|vuan gan deua+
ỽt gỽreigaỽl. na ỽeleis arglỽ+
yd heb hi. Minhev a|giglev bot
vn pei as gỽelut ti euo yn ad  ̷+
urnn brenhinaỽl y|gorffyỽyssei
dy holl vocsach di herỽyd offter*
y|berson. Y vonhed yntev a gyfa+
deuynt ragori rac dy tev di.
a|r atteb annosparthus hỽnnỽ
a|gyffroes y|brenhin ar lit. ac
illoned*ac yn bennaf oll o vot
y|saỽl ỽyrda a|oed yn|y gylch yn
gỽarandaỽ yr ymadraỽd. R ̷+

128

it yỽ ytti heb ef menegi ymi y
brenhin kymeint y arderchog+
rỽyd a|e vonned a|r hỽnn a dy+
ỽedeist|i. a nynhev a gyrchỽn
parth ac attaỽ ef val y bernych
di a|m gỽyrda inhev gỽedy an
gỽelỽch gyuarystlys ynn ad+
urnn brenhinaỽl pỽy|ỽeduss  ̷+
af ohonam. ac ny byd diboenn
iti o dyỽedeist|i ev. namyn o|r vu  ̷ ̷+
anhaf aghev y·gyt a|th gelỽyd
y|th|eruynnir. Ofynnhav a or+
uc y|vrenhines pan ỽelas y bren+
hin yn kyffroi ar lit. a cheissaỽ
teckau y hatteb ynvynyt* yn ry+
ỽyr. Nyt gỽedus heb hi y beth ys+
gaỽn ysgaelusac anheilỽg o vo+
lest kyffroi gỽr prud bonhedic.
Ac ynn bennaf oll pryt na ry|ger+
do nac o|dryc·eỽyllys. nac o|brud+
der hynny. namyn o gellỽeir
caryat. ac o chỽare. a|r hỽnn a|gyr+
bỽylleis heuyt heb hi. na|s can+
moleis. i. euo o|e vot yn|deỽrach
no|thi·di. namyn o|e vot yn gyf+
uoethogach. ac yn vỽy y|niuero+
ed no|r teu a|dyelleis. i. A gỽedy
yr ymadrodyon hynny y vrenhi+
nes a|dygỽydỽys ar tal y deu·lin
rac bron y|brenhin y erchi tru+
gared. a chynnic y|llỽ y|gan|me  ̷+
int a vynnei o|reith. pan yỽ ar
ỽare. a|chellỽir y|dyỽedassei ky+
meint ac a|dyỽat. ac nat yr ky  ̷+
ỽilyd na gỽaradỽyd. A|r nyt
arbetto idaỽ e|hun heb y|brenhin

 

The text Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen starts on Column 127 line 1.