Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 99v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen, Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

99v

161

gỽr eglỽyssic oed. a|rac gyrrv ar+
naỽ beth gorỽac ny|pherthynney
ar leindit. [ O hynn allann y|tra+
etha turpin o|weithredoed char+
lymaen yn|yr|yspaen. ac o enỽ du+
ỽ a iago ebostol val yd estygỽyt
y|wlat honno y gret grist. ac
val y bu y kyfrageu hynny. y pe  ̷+
ris turpin eu hesgriuennv yn
lladin. ac val y|dyallei baỽp ỽy o|r
aei gỽelei o|genedyloed aghyfy+
eith a hynny oll yn enỽ charly+
maen ar volyant ac enryded idaỽ.
ac amheraỽdyr ruuein. a|chorsti+
nobyl y|gỽyr a vuassei y·gyt ac
yg|kyt·oessi. yn|y kyfragev hyn  ̷+
ny. ac yn kymryt gỽelioed a|go+
uut yndunt oc eu dechrev hyt
eu diỽed ol yn ol yn dosparthus
val y buant. ac y dichaỽn paỽb
oc a|e darlleo. nev a|e gỽarandaỽ+
ho na oruc ef dim yn orỽac. na+
myn perued y|weironed ỽedy eu
dyall|o ysbrydaỽl gyghorev. a|ber+
thynant ar volyant crist. a|lle+
ỽenyd egylyon nef. a lles y ene+
itev gristonogyon a|e gỽarann+
daỽho. ~ ~ ~
O *Dyna y doeth beligant
gỽr enrydedus yn gennat
y gan varsili at charlym+
aen y erchi idaỽ dyuot attaỽ
ac yntev a|gymerei vedyd. ac a
eystygei* o|e bendeuigaeth ef. ac
yna y gouynnaỽd charlymaen
o|e gyghor a|ỽelir ychỽi bot yn

162

yiaỽn kymryt marsli yr hỽnn
yssyd yn adaỽ trỽy grist. a miha+
gel kymryt bedyd a daly y·dan  ̷+
af ynhev y|teyrnnas o|hynn allan.
a|phan daruu y|r brenhin teruy  ̷+
nu y ymadraỽd. Rolond a gyuo+
des y|vynyd y atteb idaỽ herỽyd
y gỽydat ef. Pỽy|bynnac a|tỽy+
llo vn ỽeith. ef a|tỽyll yr eilỽeith
os dichaỽn. a hỽnnỽ y|tỽyllaỽ a
obryn. a gretto yr eilỽeith y tỽy+
llỽr. ac ỽrth hynny vrenhin ar+
derchaỽc dosparthus na|chret
ti y|varsli yr hỽnn yssyd proue+
dic ys llaỽer o amser y|vot ynn
tỽyllỽr. ac a aeth etỽa o|th gof
ti y tỽyll a oruc ef y ti pan deuth+
ost gyntaf y|r yspaen. llaỽer o
gedernyt a distryỽeist|i yna. a|lla+
ỽer o|r yspaen a dugassut ti attat
a|r vn gennadỽri honno a honn
a anuonassei varsli attat|i yna.
a|r vn peth hỽnnỽ a edeỽis yr an+
fydlaỽn y|wneuthur yna ac y|mae
yr aỽr honn. ti a|anuoneist yna
attaỽ dev o|th wyrda y|gymryt
diheurỽyd y gantaỽ am hynny.
nyt amgen. basin. a basil. ac ef
a|beris y brenhin enỽir eu dien  ̷+
nyydyv.  pa beth yssyd yaỽnach
ỽeithon noc na|chretter idaỽ.
y|mae etỽa galanas y gỽyr
hynny heeb yr dial. kyrchỽnn
cesar augustam tra vo yn nerth
genhym. ac na ochelỽn treuly+
aỽ yn buched yn|y hamỽynn.

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on Column 161 line 29.