Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 11r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

11r

*deith y gỽyrda hyn   hanredaỽl vegys
etholedigyon a ede   lymayn genhym
ni ymladỽn ninheu  eit y gyt ac
ỽynt a|throstunt yn ỽ  val y kaffỽynt
hỽynteu angreifft o·honam ninheu y ym+
lad yn ỽraỽl heb gilyaỽ yr neb ryỽ berigyl.
kyrch di a gleif a minheu a dỽrdal yny ry+
uedo paỽb. Ac yny diffrỽythont oc an gỽel+
ho yn ymlad. Ac ar hyny tỽrpin archescob
a gyrchỽys penn bryn a galỽ y ffreinc yn|
gylch y yrru grym yndunt a dechreu y ym+
adraỽd val hyn. A wyrda grymus coffeỽch
pan yỽ gan grist aỽch gelwir y chwi yn gris+
tonogyon. Ac vegys y kymerth ef diodeife+
int y roch y chwi. y·uelly y dylyỽch y chwitheu
diodef agheu drostaỽ ynteu a cheissaỽ y ge+
dymdeithas ynteu. y·uelly oc ych angheu y
chwi. Disgynnỽch y ar aỽch meirch ac ystyg+
ỽch ar aỽch glinnyeu a chymerỽch ellygda+
ỽt y genyf inheu y victari ef. ac na vit an
ymdiret geneỽch hediỽ o bydỽch varỽ caff+
el coroneu y gyt ar merthyri. A gỽedy eu 
hellỽg a rodi bendith udunt erchi udunt gy+
uodi. A gossot yn benyt arnadunt na ffoynt
rac y paganyeit. namyn ym erbyn ac ỽynt
o dyrnodeu maỽr mynych. Ac yna ysgyn+
nu a orugant ar eu meirch ac yn diogel gan+
tunt wylat nef yscaylussaf eu halltuded daya+
raỽl. eu marỽ a damunynt yr caffel buched

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 1.