Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 25r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

25r

*keitwadayth y ffreinc yni kany chyll ffreinc
hediỽ trỽydon  chlot nay syberwyt.
Ac odyna am  kedymdeithon val hyn.
Dỽysseỽch yn ar anffydlonyon y damwein
kyntaf ry ganyhadỽys duỽ yn y venegi
yn bot yn einyn y uudygolyayth rac llaỽ
kanys ydiỽ y wiryoned yn ymlad drossom.
A phan welas ffalsaron agheu y nei dolury+
aỽ a oruc a llidyaỽ. A gỽedy ef yscaylussaỽ
kyny bei vyỽ o·ny chaffei dial agheu y nei
ar y elynyon. rac vlaynu y vydin a oruc yn
awydus ac ymoralỽ ar paganyeit. Ac angre+
ifftaỽ y ffreinc a menegi udunt y collei y ffre+
inc y henryded drỽydunt hỽy o|r dyd hỽnnỽ
allan. A phan gigleu oliuer hyny llidyaỽ
a oruc a dỽyn ruthur idaỽ a gleif pan yttoyd
yn|dywedut geireu ac ymadrodyon syberỽ
bocsachus a|thrỽy y daryan ar lluryc a|th+
rỽydaỽ y hun y vrathu a|y vỽrỽ y ar y varch
yn varỽ yr llaỽr a|y ganhebrỽg gan y agre+
ifftyaỽ o eireu ychwerỽ val hyn. Kymer hyn.
kymer hyny yn obyr am dy vỽgyth. A thrỽ+
y y kyfryỽ dyrnodeu hyny y catwỽn ni
enryded ffreinc. A geimeit cadarn heb ef
nac aryneigyỽch yr anffydlonyon canys
haỽd yỽ goruot arnadunt. A pharodach
ynt y gymryt agheu noc y rodi. Ac yna
yd annoges corsabrin y pagan creulonaf
y paganyeit ereill val hyn. Ymledỽch wyr

 

The text Ystoria Carolo Magno: Can Rolant starts on line 1.