Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 27r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

27r

*A Thrannoeth y kanataỽyt y charlys  
ffurre brenhin nauarri yr mynnu ym+
gyuragot ac ef. A phan doeth charlys y vynyd
garzim y lluneithus y tywyssaỽc hỽnnỽ vrỽy+
dyr dranhoeth yn|y erbyn. Ar nos kyn y vrỽy+
dyr yd erchis charlys y duỽ menegi idaỽ
y neb a dygỽydei yn|y vrỽydyr honno o|y wyr
ef. A|thrannoeth gỽedy gỽiscaỽ y lluoed na+
chaf croes goch ar ysgỽyd y neb a ledit o|r
cristynogyon ar warthaf eu llurugeu. A
phan arganuu charlys hyny attal y niuer
hỽnnỽ a  ur yn|y capel rac eu llad yn|y vrỽy+
dyr. Oi a duỽ mor anhaỽd ym·ordiỽyes a
brodyeu duỽ ac ym ganlyn a|y ffyrd. wedy i
daruot y vrỽydyr a llad ffurre a|their mil
o saracinneit gyt ac ef. Ac ef a cauas char+
lys y niuer a warchayssei yn|y kappel yn vei+
rỽ. Sef oed eu rifedi yghylch degwyr a deuge+
int a|chant. O gyssegrediccaf vydin ymlad+
wyr crist kyny ladho cledyf eu gelyn hỽy e+
issoes ny chollassant palym y budugolyayth.
Ac yna y goresgynnỽys charlys mynyd gar+
zim ar holl o nauarri yn eidaỽ y hun ỽrth
AC odyna y kanattaỽt y [ cristonogaeth
charlys bot yn nager caỽr ferracut y enỽ
o genedyl goliath a doeth o eithauoed siria
gỽlat ac anuonassei annlald brenhin babi+
lon y ryuelu a charlys. ac vgein mil o|e gen+
edyl gantaỽ. nyt oed ar hỽnnỽ ouyn na gỽ+

 

The text Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin starts on line 1.