Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 55r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

55r

*hynt a peris penneu dec ar hugeint o·honunt e+
hedec y ỽrth y kyrff. Ac yna y deuth carmel o
caban. sarascin oyd yn llywyaỽ rei ereill oll
yn gyweir o arueu diogel ac ar penopie y
varch. Ac yn|y ieith ef y dywaỽt yn vchel peth
a wney di vahumet y melldigedic heb ef. beth
a|dywedỽn i heb yr amheraỽdyr garsi am
vot tri dyn yn goruot ar lu kymeint a hỽn.
Mi a|dygaf eneit vn o|r tri hagen yr aỽr hon.
a brathu y varch ac ysparduneu dan ysgyd+
weit y wayỽ a oruc. a gỽan oger drỽy y tary+
an a|y holl arueu. ac ynteu yn vrathedic yr lla+
ỽr. Ac yna yd arganuu rolond gỽayt oger yn
ffreuaỽ allan ac yn colli oll. ac y trewis y sara+
cin ar|wastat y helym ac ny bu olud ar y cledyf
yny ayth drỽydi. Ac y dywaỽt ỽrthaỽ culuert
heb ef duỽ o nef a|th y melldicco da a was a du+
gost i. y gedymdeithas ragof. A brathu march
a wnayth ar hyt y mays dan drychu yr anffyd+
lonyon genedyl. Ac yna saracin arall a|y mell+
diccyo duỽ ef kar y alfani. ac a|royssei y uorỽ+
yn da honno idaỽ dlysseu y bore y dyd hỽnnỽ.
Ac a adaỽssei ynteu ỽrthi hi rodi dyrnaỽt clot+
uorus y vn o|r cristynogyon. A phei nat ystyry+
ei yr arglỽyd duỽ o·honunt hỽynteu ef a wy+
nathoyd oual tra messur udunt. ef a want
oliuer o dihewyt y vryt a|chadarn oyd y ar+
ueu a differyssant yno y eneit kyn ys brath+
ei hagen ef a vyryoyt* yr llaỽr. Yr iarll yn+

 

The text Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel starts on line 1.