Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1)

 

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) contains 144,881 words in 306 pages.

View the text of the manuscript.

View the TEI Header metadata.

Search within the manuscript.

Consult the wordlist.

Texts in NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1):

p2r :2 Delw'r Byd (Geography)
p4r :13 Ystoria Adda (Religious)
p6r :19 Y Groglith (Religious)
p8r :11 Elen a'r Grog (Religious)
p10r :22 Ystoria Bilatus (Religious)
p11r :27 Ystoria Judas (Religious)
p12r :30 Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth (Wisdom)
p14r :42 Mabinogi Iesu Grist (Religious)
p20v :1 Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw (Religious)
p21v :20 Buchedd Catrin (Religious)
p23v :1 Buchedd Fargred (Religious)
p28v :19 Ystoria Adda ac Efa (Religious)
p30r :13 Efengyl Nicodemus (Religious)
p36v :23 Ystoria Titus (Religious)
p38r :30 Marwolaeth Mair (Religious)
p48v :1 Credo Athanasius (Religious)
p49v :38 Gorchestion (Wisdom)
p50r :19 Fel y rhannwyd yr Ebestyl (Religious)
p50v :13 Efengyl Ieuan (Religious)
p58r:1 :1 Purdan Padrig (Religious)
p66r:31 :1 Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin (Romance)
p78v:81 :34 Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel (Romance)
p91r:127 :1 Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen (Romance)
p99v:161 :29 Ystoria Carolo Magno: Can Rolant (Romance)
p119r:239 :1 Ystoria Bown de Hamtwn (Romance)