Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1)

 

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) yn cynnwys 144,881 gair mewn 306 tudalen.

Gweld y golygiad.

Gweld metadata Pennyn y TEI.

Chwilio am eiriau.

Gweld y rhestr eiriau.

Y testun(au) yn LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1):

p2r :2 Delw'r Byd (Daearyddiaeth)
p4r :13 Ystoria Adda (Crefydd)
p6r :19 Y Groglith (Crefydd)
p8r :11 Elen a'r Grog (Crefydd)
p10r :22 Ystoria Bilatus (Crefydd)
p11r :27 Ystoria Judas (Crefydd)
p12r :30 Proffwydoliaeth Sibli Ddoeth (Doethineb)
p14r :42 Mabinogi Iesu Grist (Crefydd)
p20v :1 Pa ddelw y dylai dyn gredu i Dduw (Crefydd)
p21v :20 Buchedd Catrin (Crefydd)
p23v :1 Buchedd Fargred (Crefydd)
p28v :19 Ystoria Adda ac Efa (Crefydd)
p30r :13 Efengyl Nicodemus (Crefydd)
p36v :23 Ystoria Titus (Crefydd)
p38r :30 Marwolaeth Mair (Crefydd)
p48v :1 Credo Athanasius (Crefydd)
p49v :38 Gorchestion (Doethineb)
p50r :19 Fel y rhannwyd yr Ebestyl (Crefydd)
p50v :13 Efengyl Ieuan (Crefydd)
p58r:1 :1 Purdan Padrig (Crefydd)
p66r:31 :1 Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin (Rhamantau)
p78v:81 :34 Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel (Rhamantau)
p91r:127 :1 Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen (Rhamantau)
p99v:161 :29 Ystoria Carolo Magno: Can Rolant (Rhamantau)
p119r:239 :1 Ystoria Bown de Hamtwn (Rhamantau)